Jia Zhangke

A Touch Of Sin - Stills - Xiao Yu (Zhao Tao) 01 Co
Arts+CultureJia Zhangke on how Weibo influenced his bloody new film